Bulgarian English German Greek Romanian Russian Spanish Turkish

Отговорът на въпроса “Колко ще ми струва регистрацията на фирма?” не е еднозначен.
Зависи от правната форма на регистрация. Зависи и дали ще използваш услуги на специалист. Има такси за регистрация на фирма, които са задължителни, независимо от правната форма, а други – зависят.

Най-често излиза по-евтино да ползваш услугите на специалист за регистрацията, отколкото сам да я направиш, защото:

пести се време (както знаеш, времето е пари);

професионализмът гарантира, че процедурата е спазена стриктно и няма да откажат регистрацията на фирмата;

спестяваш си главоболия и висене по държавни институции;

може да те посъветва за най-подходящата правна форма, формулиране на предмета на дейност и др., което може да ти спести много неприятности в последствие;

може да получиш напътствия и помощ за дейността на фирмата след регистрацията;

повечето професионалисти подават документите по електронен път, което намалява таксата в ТР на половина;

често можеш да се възползваш от промоционални оферти и регистрацията да ти излезе безплатно.

И обратно, неправилно подбрана фирма/ адвокат, който да регистрира фирмата ти, може да оскъпи значително процедурата. Как:

Някои фирми практикуват само да попълнят документите и ще те оставят сам да ги подадеш в ТР – заслужава ли си да плащаш изобщо в такъв случай?

Или ще искат да отидеш с тях в ТР – трябва да отделиш време и нерви за висене там.

Много фирми подават документите за регистрация на място в ТР и те лишават от отстъпката за електронното им подаване.

Някои фирми предлагат регистрация на фирма на значително завишени цени.

Не всички фирми предлагат промоционални условия.

Какво всъщност се заплаща?
Задължителни такси за всички видове правни форми:

Такса в Търговския регистър (ТР) – тя е различна според правната форма на регистрация, но винаги съществува. За най-често срещаните правни форми ЕООД и ООД таксата е 110 лв. при подаване на място в ТР и 55 лв. за електронно подаване на документите. За ЕТ таксата е 35 лв. на място в ТР и 15 лв. – електронно. Можеш да видиш всички такси за ТР тук: Такси в Търговския регистър (ТР)

Нотариална заверка на образец на подписа на управителя (т.н. спесимен) – според броя на управителите се прави заверка на всеки от образците. Документа се прилага към документите за регистрация и е задължителен. Той удостоверява съгласието на съответното лице да е управител и декларира какъв подпис ще използва като такъв. Нотариалната такса обикновено не надвишава 10 лв.

Други такси:

Минимален капитал – такъв се изисква само за капиталовите дружества: ЕООД, ООД, АД/ЕАД и КДА. За ЕООД и ООД минималното изискване за капитал е 2 лв., а за АД/ЕАД и КДА е 50 000 лв. Капиталът се внася в специална сметка. Възможно е капиталът да се внесе и в непарична форма. При регистрацията се прилага документ за внесен капитал.\

Банкова сметка – налага се при наличие на изискване за минимален капитал на дружеството. Изискването е да се разкрие специална сметка и в нея да се внесе капитала на дружеството. Банките имат собствени тарифи за разкриване на банкови сметки. Обикновено струва около 10 лв. След регистрацията тя може да се преобразува или използва, като разплащателна.

Заявление за запазване на фирмата (или запазване на името) – по закон търговската фирма трябва да бъде уникална. В електронните справки на ТР може да се провери използвано ли е вече желаното от теб име. Има възможност да запазиш желаното от теб име (ако то не е използвано или запазено от друг) в срок от 6 (шест) месеца преди да направиш самата регистрация. Таксата за запазване на име е 40 лв. на място и 20 лв. по електронен път.

Хонорар на фирма / адвокат – ако решиш да си спестиш процедурата и да ползваш услуги на професионалисти, ще трябва да заплатиш съответния хонорар.

Стартирането на собствен бизнес е свързано с някои неизбежни разходи, каквито са тези за регистрацията на фирмата. От друга страна, така обособяваш бизнеса си като правен субект (юридическо лице), а регистрацията на ЕТ води до правно признаване на търговското качество на физическо лице. И в двата случая ставаш законен участник на пазара.

Не позволявай да започнеш бизнеса си с фалстрат!
Довери се на професионалисти с доказан опит.Източник: http://novo-nachalo.com/