Bulgarian English German Greek Romanian Russian Spanish Turkish

Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа и знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират качествени услуги.Осигуряваме непрекъснато обучение и възможности за развитие на своите умения, способности и компетенции. Силно вярваме в коректните партньорски взаимоотношения и знаем, че това е цената на нашия успех.

Ние вярваме в персоналното отношение и силната връзка с нашите клиенти, защото знаем че само така можем да предоставим услуги от най-високо качество. А това е нашата цел!
Специализирани сме в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.
Предлагаме пълна гама услуги в областта на счетоводство и финанси, бизнес консултиране, данъчно-правно консултиране, вътрешен и независим одит при стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на нашите клиенти.
Нашите клиенти са български и чуждестранни фирми, различни по мащаб и опериращи в почти всички икономически сектори.
Разгледайте услуги, които предлагаме и/или ни се обадете, за да насрочим среща в удобно за вас време и преценете дали ние сме компанията, която ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.

accountingBanner

Месечно възнаграждение при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване:

 Цени за фирми, занимаващи се само с услуги:

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 40 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 60 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 80 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 120 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 170 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 100 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 140 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 200 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 250 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 340 лв.

 

 Цени за фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги:

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 60 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 80 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 100 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 140 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 190 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 120 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 160 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 220 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 290 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 390 лв.

 

 Цени за фирми, занимаващи се с производство или строителство:

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 80 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 100 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 120 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - 160 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 210 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 140 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 180 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 240 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ЗДДС - 330 лв.

 ● Счетоводни услуги на фирми с над 121 документа месечно регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 440 лв.

  В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки за персонала. Цените се калкулират допълнително:

 ● За 1 човек – 10 лв

 ● За 2 човека – 20 лв.

 ● За 3 до 5 човека – 50 лв.

 ● За 5 до 10 човека – 100 лв.

 ● За 10 до 20 човека – 250 лв.

 ● Над 20 човека – по договаряне

 Такси в рамките на абонаментното обслужване за извършените счетоводни услуги:

 ● Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър - 80 лв. (с включена държавна такса).

 ● Междинни счетоводни отчети като БАЛАНС, ОПР и ОПП - 30% от едномесечното възнаграждение.

   *Забележка:

 1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!

 2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване!

 3. Всички цени са без включен Данък върху добавената стойност!


 Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент

 Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет

 ● Фирми с до 50 документа годишно: Цена на годишно приключване - 100 лв.; Подаване на декларация - 20 лв.

 ● Фирми с от 51 до 100 документа годишно: Цена на годишно приключване - 200 лв.; Подаване на декларация - 20 лв.

 ●  Фирми с над 101 документа годишно: Цена на годишно приключване: по договаряне; Подаване на декларация - 20 лв.


 Съставяне на данъчни декларации на физически лица

 ● Физически лица - 25 лв. на приложение.

 ● Еднолични търговци - За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване. За други доходи - по 25 лв. на приложение.

 ● Самоосигуряващи се лица – Изготвяне на годишна декларация образец 6 - 25 лв.


 Годишно приключване на фирми без дейност през годината

 ● Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен финансов отчет" за представяне пред Търговски регистър - 20 лв.

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията:

- Подготовка на Заявление за вписване Г 1 с всички съпътстващи документи - 30,00 лв.

- Сканиране на всички документи за подаване по електронен път - 10,00 лв.

 Регистриране на фирми по ЗДДС

  • доброволна регистрация по избор - 150 лв.
  • задължителна регистрация - 300 лв.

      ( За клиентите на счетоводна къща "Консулт Инвест" , използващи абонаментно счетоводно обслужване повече от една година, доброволната регистрация по ДДС е БЕЗПЛАТНА )

Регистрация на фирми

 
Цени за регистрация на: ЕТ ЕООД ООД ДЗЗД
* без печат 150 лв. 290 лв. 310 лв. 150 лв.
* с печат 180 лв. 320 лв. 340 лв. 180 лв.
*  при сключване на абонаментен договор 150 лв. 290 лв. 310 лв. 150 лв.

В цените са включени всички Държавни такси.
Нотариалните такси се заплащат от клиента.  


 Изготвяне на отчети към БНБ

 ● Завеждане на кредит под отчет - 50 лв.

 ● Изготвяне на тримесечен отчет - 30 лв.


 Подготовка и попълване на формуляри към ТСБ

 ● Изготвяне на месечни/тримесечни справки - 50 лв. за всеки отделен случай./ безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване/


 Данъчни консултации

 ● 50 лв. на започнат час. (Консултациите са безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване).


 Други услуги

 ● Изготвяне и подаване на нулеви Справки - декларации по ЗДДС - 20 лв./декларация.

 ● Online банкиране за плащания към контрагенти - по договаряне.

 ● Online банкиране за плащания към бюджета - включено в цената на абонаментното счетоводно обслужване.

Какво предлагаме:

Счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване
• Изготвяне на отчети на български и английски езикaccounting services ottawa
• Национални и международни счетоводни стандарти
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
• Ежедневен счетоводен контрол
• Мониторинг на фирмените покупки и продажби
• Мониторинг на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Нашите клиенти за счетоводство са един от най-ценните ни активи.
Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават. Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения.
Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверенконсултант.
Ние винаги искаме да знаем какво нашите клиенти мислят за нас. Тяхното мнение ни позволява да работим още по-добре.

Труд и работна заплата

Ппредлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.
• Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
• Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
• Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;21 h main w
• Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
• Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
• Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
• Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
• Отчитане на разходите по отдели и проекти;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

Регистрация

• Търговския регистър;
• НОИ;
• ДДС регистрация;
• Комисия за защита на личните данни;
• Агенция по финансово разузнаване;
• Други

Административни услугисчетоводни услуги

• Събиране на документи от офиса на клиента;
• On-line банкиране;
• Подаване на документи към различни институции;
• Издаване на актуални състояния;
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.