Bulgarian English German Greek Romanian Russian Spanish Turkish

Какво предлагаме:

Счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване
• Изготвяне на отчети на български и английски езикaccounting services ottawa
• Национални и международни счетоводни стандарти
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
• Ежедневен счетоводен контрол
• Мониторинг на фирмените покупки и продажби
• Мониторинг на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Нашите клиенти за счетоводство са един от най-ценните ни активи.
Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават. Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения.
Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверенконсултант.
Ние винаги искаме да знаем какво нашите клиенти мислят за нас. Тяхното мнение ни позволява да работим още по-добре.

Труд и работна заплата

Ппредлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.
• Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
• Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
• Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;21 h main w
• Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
• Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
• Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
• Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
• Отчитане на разходите по отдели и проекти;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

Регистрация

• Търговския регистър;
• НОИ;
• ДДС регистрация;
• Комисия за защита на личните данни;
• Агенция по финансово разузнаване;
• Други

Административни услугисчетоводни услуги

• Събиране на документи от офиса на клиента;
• On-line банкиране;
• Подаване на документи към различни институции;
• Издаване на актуални състояния;
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.