СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВАРНА

Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверен консултант.

Счетоводно обслужване

Труд и работна заплата

Регистрации

Административни услуги

Консултации

Планиране

Счетоводно обслужване

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Изготвяне на отчети на български и английски език
 • Национални и международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Нашите клиенти за счетоводство са един от най-ценните ни активи. Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават. Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения. Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверенконсултант. Ние винаги искаме да знаем какво нашите клиенти мислят за нас. Тяхното мнение ни позволява да работим още по-добре.

Труд и работна заплата

Ппредлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Отчитане на разходите по отдели и проекти
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

Регистрация

 • Търговския регистър
 • НОИ
 • ДДС регистрация
 • Комисия за защита на личните данни
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Други

Административни услуги

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Често задавани Въпроси

 • Какво включва Счетоводното обслужване?

  Изготвяне на отчети на български и английски език, Национални и международни счетоводни стандарти, Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан, Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри, Ежедневен счетоводен контрол, Мониторинг на фирмените покупки и продажби, Мониторинг на паричните потоци, Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети
 • От какво зависи цената на счетоводните услуги?

  Цената на счетоводното обслужване зависи от следните фактори:1. вида на дейност на вашата фирма – услуги, търговия, производство и т.н., 2. правната форма, под която съществува вашето дружество – ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др., 3. обема от документи, които вашия бизнес генерира броя и вида на осигурените лица
 • Предлагате ли еднократни счетоводни услуги?

  Да, предлагаме както еднократни, така и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Свържете се с нас за повече информация и индивидуална оферта.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.

Адрес

 • ул. Пловдив 27, 9000 Варна

 • Тел: +359 878 45 44 59

Счетоводни услуги Варна

Цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица
© schetovodniuslugi-varna.com. Powered by Izrabotkanasait.